(витяг з Настанови щодо якості)

Послуги Органу сертифікації ТОВ «Рівнестандарт» є загальнодоступними для всіх заявників, чия діяльність потрапляє в сферу діяльності органу. Орган сертифікації ТОВ «Рівнестандарт» не встановлює неприйнятні фінансові або інші умови.

Вартість робіт в державній системі сертифікації розраховується відповідно до трудовитрат згідно з наказом Держспоживстандарту України від 10.03.1999 року № 100.

Вартість робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів розраховується згідно вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 514 «Правила визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що виконуються призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями».

Вартість робіт ніяким чином не залежить від величини постачальника або його членства в будь-якій асоціації чи групі.

Замовники послуг з оцінки відповідності (сертифікації) мають змогу ознайомитись з формуванням вартості робіт оцінки відповідності (сертифікації) через звернення до ООВ ТОВ «Рівнестандарт».

 

 

 

5_Низправ
[/vc_row]