(витяг з Пр.02-2015)

В разі необхідності внесення змін в галузь сертифікації (розширення асортименту) замовник подає нову заявку на сертифікацію та лист щодо розширення асортименту. В випадку коли нова продукція є технологічно подібною і виготовляється з тієї ж сировини ОС може визнати результати попереднього оцінювання (нагляду) та видати сертифікат відповідності на нові види продукції на термін дії основного сертифікату. Якщо на сертифіковану продукцію видано сертифікат з додатком в разі розширення асортименту заміна додатку не допускається. Видається новий сертифікат з зазначенням нового асортименту.

У разі отримання листа від замовника на зміну у галузі уже виданого сертифіката (зміну конструкції, зміну НД) ОС ухвалює рішення про те, яка процедура оцінювання підходить для визначення можливості внесення зміни.

У випадку істотних змін конструкцій або характеристик продукції, або істотних змін вимог стандартів на відповідність яким сертифікована продукцію (замовник зобов’язаний повідомити про це ОС згідно ліцензійної угоди), ОС приймає рішення про припинення дії (скасування) сертифікату відповідності на продукцію. Видача нового сертифікату відповідності можлива лише після подачі нової заявки та проведення робіт.

При зміні форми власності (зміна структури підприємства, адміністрації, постачальників, назви підприємства) новостворене підприємство подає нову заявку на сертифікацію продукції з наданням підтвердження про те, що воно є правонаступником попереднього заявника та надає гарантії того, що реформування ніяким чином не погіршило умови виробництва.

В такому випадку ОС може прийняти рішення про спрощення процедури сертифікації (визнання результатів попереднього оцінювання). При необхідності сертифікат відповідності виданий на продукцію серійного виробництва до проведення реформування скасовується. Новий сертифікат відповідності видається після проведення процедур, визначених ОС в прийнятому за заявкою рішенні (проведення ідентифікації, випробувань тощо).

5_Низправ
[/vc_row]