(Витяг з Пр.14-2015)

1.1 Зобов’язується виконувати усі умови оцінювання продукції.

1.2 Зобов’язується забезпечити:

  • відповідність випущеної та поставленої продукції усім вимогам нормативних документів та технічних регламентів, що наведені в сертифікаті,
  • відповідність зразкам, що пройшли випробування з метою оцінки відповідності.

1.3 Зобов’язується забезпечити безперешкодний доступ представникам, що уповноважені органом оцінки відповідності до усіх дільниць виробництва продукції, оцінку якої здійснював ООВ без попереднього повідомлення та сплачувати витрати по нагляду на основі окремих договорів.

1.4 Зобов’язується попередньо сповіщати орган оцінки відповідності про всі модернізації (модифікації) продукції, зміни в її конструкції (складі), технології виготовлення, методах випробувань та контролю, правилах приймання, що намічаються. Здійснює намічені модернізацію (модифікацію) та інші зміни тільки за згодою ООВ.

1.5 Зобов’язується вести облік усіх рекламацій (претензій) на продукцію, оцінювання якої здійснював ООВ та негайно повідомляти про них ООВ.

1.6 Зобов’язується не використовувати оцінювання своєї продукції таким чином, щоб завдати шкоди репутації ООВ і не робити будь-яких заяв про оцінювання своєї продукції, які ООВ може розглядати, як несанкціоновані чи такі, що вводять в оману.

1.7 Має право використовувати інформацію про сертифіковану продукцію з метою реклами.

1.8 Має право подавати апеляцію до органу з оцінки відповідності з усіх розбіжностей, пов’язаних з оцінюванням продукції.

 

5_Низправ
[/vc_row]