(витяг з Настанови щодо якості)

ОС використовує наступні схеми сертифікації продукції:

  • сертифікація партії продукції (одиничних виробів)*;
  • сертифікація продукції серійного виробництва за аналізом наданої заявником документації та з проведенням технічного нагляду;
  • сертифікація продукції серійного виробництва з обстеженням виробництва та з проведенням технічного нагляду;

* — не поширюється на процедури сертифікації нафтопродуктів.

Для кожної конкретної схеми сертифікації ОС розроблені процедури та порядки, в яких сформульовані основні вимоги до порядку проведення робіт.

Оцінка відповідності проводиться ОС згідно модуля передбаченого Технічного регламенту та порядків на конкретний вид продукції. Оцінювання продукції клієнта проводиться на відповідність вимогам, встановленим в конкретних стандартах та інших нормативних документах.

Пояснення щодо застосування документів для конкретної схеми сертифікації формуються відповідними неупередженими особами, які мають необхідну технічну компетентність і надаються на вимогу клієнта.

 

5_Низправ
[/vc_row]