(витяг з Настанови щодо якості)

ОС має задокументовані процедури для наглядання за критеріями, що стосуються відповідної схеми оцінювання/сертифікації (Пр.02-2015, Пр.14-2015 та порядки на конкретний вид продукції).

ОС вимагає, щоб замовник інформував його про всі зміни щодо продукції, стосовно якої проводились роботи з оцінювання (сертифікації), наприклад, заплановану модифікацію продукції, зміну технології виробництва, системи управління, що можуть вплинути на відповідність продукції. ОС визначає чи потребують зазначені зміни додаткових робіт з оцінювання (сертифікації). У разі необхідності таких робіт постачальник немає права випускати продукцію, стосовно якої проводились роботи з оцінювання (сертифікації), до того часу, доки ОС не надасть постачальнику відповідного повідомлення (процедура Пр.02-2015).

ОС документально оформляє і підтверджує свою діяльність, пов’язану з нагляданням (звіт про результати технагляду).

У разі, якщо ОС видав дозвіл на постійне використовування свого знаку відповідності для продукції, стосовно якої проводились роботи з оцінювання (сертифікації), він періодично проводить наглядання цієї продукції, щоб підтвердити, що вона і далі відповідає вимогам нормативних документів.

Якщо постійне використання знаку оцінки відповідності (сертифікації) було дозволено для процесу або послуги, ОС встановлює та визначає періодичну діяльність з наглядання, для забезпечення дотримання клієнтом вимог до послуг або процесу.

 

5_Низправ
[/vc_row]