СХЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ СЕРІЙНО

З СЕРТИФІКАЦІЄЮ (ОЦІНКОЮ) СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Для отримання сертифікату відповідності на продукцію серійного виробництва за схемою з сертифікацією системи якості замовник подає до органу сертифікації заявку встановленої форми на сертифікацію та комплект документів до заявки.

Орган сертифікації визначає та узгоджує з замовником обсяг робіт із сертифікації та акредитовану випробувальну лабораторію, в якій будуть проводитись сертифікаційні випробування, визначає вартість робіт, готує договірні документи та рішення за заявкою. Підписане керівником сертифікації рішення направляється: замовнику; в випробувальну лабораторію; залишається в органі сертифікації.

Договора на проведення робіт сертифікації підписуються в двосторонньому порядку.

Після підписання договору та оплати сертифікаційних робіт орган сертифікації здійснює наступні заходи:

1.Сертифікація (оцінка) системи якості (здійснюється органом сертифікації систем);

2.Створює комісію з проведення подальших робіт;

3.Складає програму обстеження;

4.Аналіз наданих документів;

5.Здійснює попереднє оцінювання (за результатами аналізу наданої документації);

6.Обстеження виробництва;

7.Оформлення результатів обстеження;

8.Відбір та ідентифікація зразків;

9.Передача зразків в випробувальну лабораторію;

10.Проведення випробувань;

11.Аналіз результатів випробувань;

12.Підготовка рішення про можливість видачі сертифіката відповідності (або відмову у видачі);

13.Підготовка та погодження комплекту документів;

14.Видача сертифікату відповідності (відмова у видачі);

15.Реєстрація в реєстрі органу або Системи;

16.Укладання угоди про надання права застосування сертифікату і маркування продукції знаком відповідності;

17.Підготовка та укладання договору на проведення технічного нагляду;

  1. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

Сертифікат відповідності видається терміном до 5 років.