СХЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ СЕРІЙНО

З АТЕСТАЦІЄЮ ВИРОБНИЦТВА

(в т.ч. імпортної)

Для отримання сертифікату відповідності на продукцію серійного виробництва за схемою з атестацією виробництва замовник подає до органу сертифікації заявку встановленої форми на сертифікацію (роботи по сертифікації можуть проводитися в два етапи з поданням окремо заявки на атестацію виробництва та на сертифікацію) та комплект документів до заявки.

Орган сертифікації визначає та узгоджує з замовником обсяг робіт із атестації та сертифікації, а також акредитовану випробувальну лабораторію, в якій будуть проводитись сертифікаційні випробування, визначає вартість робіт, готує договірні документи та рішення за заявкою. Підписане керівником сертифікації рішення направляється: замовнику; в випробувальну лабораторію; залишається в органі сертифікації.

Договори на проведення робіт сертифікації з атестацією виробництва підписуються в двосторонньому порядку.

Після підписання договору та оплати сертифікаційних робіт орган сертифікації здійснює наступні заходи:

1.Створює та затверджує комісію з проведення робіт;

2.Попереднє оцінювання (експертиза ІАТМ та інших документів до заявки);

3.Складання висновку щодо готовності підприємства до атестації (при від’ємних результатах – рішення про недоцільність проведення подальших робіт);

4.Складає програму та методики атестації;

5.Перевірки виробництва і оцінка згідно програми та методики атестації;

6.Складання звіту за результатами перевірки;

7.Підготовка рішення щодо можливості видачі атестату;

8.Підготовка та погодження комплекту документів;

8.Підготовка, реєстрація в реєстрі органу або Системи та видача атестату виробництва;

9.Відбір та ідентифікація зразків;

10.Передача зразків в випробувальну лабораторію;

11.Проведення випробувань;

12.Аналіз результатів випробувань;

13.Підготовка рішення про можливість видачі сертифіката відповідності (або відмову у видачі);

14.Підготовка комплекту документів, погодження їх;

15.Видача сертифікату відповідності (відмова у видачі);

16.Реєстрація в реєстрі органу або Системи;

17.Укладання угоди про надання права застосування сертифікату і маркування продукції знаком відповідності.

18.Підготовка та укладання договору на проведення технічного нагляду;

19.Технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

Сертифікат відповідності видається терміном до 3 років.