СХЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ СЕРІЙНО

З ОБСТЕЖЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА

(в т.ч. імпортної)

 

Для отримання сертифікату відповідності на продукцію серійного виробництва за схемою з обстеженням виробництва замовник подає до органу сертифікації заявку встановленої форми на сертифікацію та комплект документів до заявки.

Орган сертифікації визначає та узгоджує з замовником обсяг робіт із сертифікації та акредитовану випробувальну лабораторію, в якій будуть проводитись сертифікаційні випробування, визначає вартість робіт, готує договірні документи та рішення за заявкою. Примірник підписаного керівником сертифікації рішення направляється: замовнику; в випробувальну лабораторію; залишається в органі сертифікації.

Договори на проведення робіт сертифікації підписуються в двосторонньому порядку.

Після підписання договору та оплати сертифікаційних робіт орган сертифікації здійснює наступні заходи:

1.Створює комісію з проведення робіт;

2.Складає програму обстеження;

2.Аналіз наданих документів;

3.Здійснює попереднє оцінювання (за результатами аналізу наданої документації);

4.Обстеження виробництва;

5.Оформлення результатів обстеження;

6.Відбір та ідентифікація зразків;

7.Передача зразків в випробувальну лабораторію;

8.Проведення випробувань;

9.Аналіз результатів випробувань;

10.Підготовка рішення про можливість видачі сертифіката відповідності (або відмову у видачі);

11.Підготовка та погодження комплекту документів;

12.Видача сертифікату відповідності (відмова у видачі);

13.Реєстрація в реєстрі органу або Системи;

14.Укладання угоди про надання права застосування сертифікату і маркування продукції знаком відповідності;

15.Підготовка та укладання договору на проведення технічного нагляду;

16.Технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

Сертифікат відповідності видається терміном до 2 років.