СХЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ СЕРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ЗА

АНАЛІЗОМ ДОКУМЕНТАЦІЇ (в т.ч. імпортної)

Для отримання сертифікату відповідності на продукцію серійного виробництва за схемою з аналізом документації замовник подає до органу сертифікації заявку встановленої форми на сертифікацію та комплект документів до заявки.

Орган сертифікації визначає та узгоджує з замовником обсяг робіт із сертифікації та акредитовану випробувальну лабораторію, в якій будуть проводитись сертифікаційні випробування, визначає вартість робіт, готує договірні документи та рішення за заявкою. Примірник підписаного керівником сертифікації рішення направляється: замовнику; в випробувальну лабораторію; залишається в органі сертифікації.

Договори на проведення робіт сертифікації підписуються в двосторонньому порядку.

Після підписання договору та оплати сертифікаційних робіт орган сертифікації здійснює наступні заходи:

1.Створює комісію з проведення робіт;

2.Аналіз наданих документів;

3.Відбір та ідентифікація зразків;

4.Передача зразків в випробувальну лабораторію;

5.Проведення випробувань;

6.Аналіз результатів випробувань;

7.Видача сертифікату відповідності (відмова у видачі);

8.Технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

Сертифікат відповідності видається терміном на 1 рік.