СХЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПАРТІЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ОДИНИЧНИХ

ВИРОБІВ (в т.ч. імпортної)

Для отримання сертифікату відповідності на партію продукції (одиничний виріб) замовник подає до органу сертифікації заявку встановленої форми на сертифікацію та комплект документів до заявки.

Орган сертифікації визначає та узгоджує з замовником обсяг робіт із сертифікації та акредитовану випробувальну лабораторію, в якій будуть проводитись сертифікаційні випробування, визначає вартість робіт, готує договірні документи та рішення за заявкою. Примірник підписаного керівником сертифікації рішення направляється: замовнику; в випробувальну лабораторію; залишається в органі сертифікації.

Договори на проведення робіт сертифікації підписуються в двосторонньому порядку.

Після підписання договору та оплати сертифікаційних робіт орган сертифікації здійснює наступні заходи:

1.Аналіз наданих документів;

2.Відбір та ідентифікація зразків (відповідно до правил та порядків сертифікації);

3.Передача зразків у випробувальну лабораторію (відповідно до правил та порядків сертифікації);

4.Проведення випробувань;

5.Аналіз результатів випробувань;

6.Видача сертифікату відповідності (відмова у видачі).

Сертифікат відповідності видається на термін, що зазначений в Порядку сертифікації конкретної продукції.