Розгляд апеляцій

Заявник послуг з оцінки відповідності (сертифікації) подає апеляцію в орган сертифікації (надалі ОС) у письмовій формі у термін, що не перевищує одного місяця з дня одержання повідомлення про прийняття рішення ОС.

Апеляція розглядається апеляційною комісією не пізніше місяця після її реєстрації в ОС.

Апеляційній комісії надаються наступні документи:

  • апеляція заявника;
  • листування щодо спірного питання між заявником, випробувальною лабораторією та ОС;
  • протоколи випробувань продукції;
  • зразки або фотознімки продукції;
  • технічна документація на продукцію (в разі необхідності);
  • документи щодо сертифікації (оцінки відповідності) продукції (послуг).

Заявник має право бути заслуханим на засіданні комісії, про що він повідомляється письмово рекомендованим листом. У листі вказується суть питання, дата та місце проведення засідання апеляційної комісії.

Під час прийняття рішення мають бути присутні тільки члени комісії (у повному складі). Апеляційна комісія розглядає спірні питання конфіденційно.

Апеляційна комісія, як правило, приймає одне з таких рішень:

  • видати сертифікат (ліцензію);
  • відмовити у видачі сертифікату (ліцензій);
  • скасувати видану ліцензію.

Рішення апеляційної комісії доводяться до відома заявника в термін не пізніше семи днів з дня засідання. В разі незгоди з рішенням апеляційної комісії заявник має право подати апеляцію до Комісії з апеляцій центрального органу виконавчої влади з питань технічного регулювання або оскаржити його в судовому порядку.

Розгляд скарг

Отримання кожної скарги відразу підтверджується скаржникові. Організація (особа), що подала скаргу своєчасно повідомляється про хід розглядання скарги протягом усього процесу розглядання скарги, а також при настанні кінцевого терміну прийняття рішення за скаргою (поштою, телефоном або електронною поштою). Пов’язані зі скаргою рішення чи будь-яка дія стосовно скаржника або залученого персоналу повідомляються їм відразу після прийняття рішення чи вибору дії.

На підставі ретельного розглядання всіх відповідних обставин і вивчення всієї відповідної інформації ОС пропонує спосіб вирішення  проблеми та запобігання її виникненню в майбутньому. Якщо скаргу неможливо негайно розв’язати її треба опрацювати і якнайшвидше довести до результативного розв’язання.

Якщо скаржник погоджується із запропонованим рішенням або запропонованою дією, тоді рішення (дію) треба виконати та зареєструвати.

Якщо скаржник відхиляє запропоноване рішення чи запропоновану дію, тоді скарга залишається відкритою про що робиться запис в журналі (додаток А). Скаржника інформують про наявні (альтернативні) шляхи розв’язання проблеми або необхідність зовнішнього звернення.

ОС має продовжувати відстежувати хід розглядання скарги доти, доки всі прийнятні внутрішні та зовнішні варіанти звернення не буде вичерпано або скаргу не буде задоволено.

 

Завантажити форму для подачі скарги