Порядок індивідуального затвердження конструкції (сертифікації) колісних транспортних засобів в загальному передбачає:

  • подачу заявки на сертифікацію щодо індивідуального затвердження КТЗ;
  • розгляд заявки і прийняття рішення за нею із зазначенням плану робіт для діяльності з оцінювання з урахуванням вибору процедури сертифікації згідно додатків до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 р. за № 521;
  • підготовка договірних документів;
  • аналіз супровідних документів;
  • відбір КТЗ (за необхідністю);
  • ідентифікацію КТЗ;
  • випробування КТЗ (за необхідністю);
  • аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження КТЗ;
  • видачу сертифіката відповідності із занесенням його до Реєстру ОС та/або іншого Реєстру відповідної Системи, в якій проводились роботи з оцінки відповідності;
  • визнання робіт із оцінки відповідності.

Заявником на сертифікацію може бути будь-яка юридична чи фізична особа.

Заявник повинен дати органу із сертифікації гарантію того, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим органам із сертифікації.

У випадку прийняття рішення про відмову у видачі сертифікату відповідності ОС своєчасно повідомляє про це клієнта з обґрунтуванням причин відмови.

Детально ознайомитись з Порядком індивідуального затвердження конструкції (сертифікації) колісних транспортних засобів можна в ТОВ «Рівнестандарт».

Корисні посилання:

«Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання» (Постанова Кабінету міністрів України від 09.06.2011 р. № 738) 

«Про затвердження Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання» (Наказ Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 р. за № 521)