ТОВ «Рівнестандарт», як призначений і уповноважений орган із сертифікації продукції і послуг в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО (Наказ  Мінекономрозвитку України про призначення і уповноваження №928 від 04.08.2014р., номер уповноваженого органу UA.PN.193 з безстроковим терміном чинності, а також акредитований Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність згідно міжнародного стандарту ISO/IEC 17065:2012 (атестат акредитації №1О271, чинний до 30.06.2019 року), здійснює:

  • сертифікацію продукції та послуг (перелік) в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО  згідно затвердженої номенклатури;
  • технічний нагляд за стабільністю показників, що підтверджені сертифікатами відповідності під час виготовлення продукції;
  • взаємодію з іншими Органами із сертифікації та акредитованими випробувальними лабораторіями.

Наказом Міністерства інфраструктури України від 06.09.2016р. за №306 Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнестандарт» призначено органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, їх частин та обладнання відповідно до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 р. за № 521 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.09.2012р. за №1586/21898.