Порядок «Оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання» встановлює процедури проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 року № 1149 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2012 р. № 810) зі змінами (далі — ТР).

ТР поширюється на усе електричне обладнання, призначене для застосування за номінальної напруги від 50 до 1 000 В змінного та від 75 до 1 500 В постійного струму. Це стосується вхідних або вихідних напруг, але не напруг, що можуть утворюватись всередині обладнання.

Під електричним обладнанням розуміються будь-які пристрої, які виробляють, перетворюють, використовують, розподіляють або передають електричний струм, як, наприклад: електричні машини, електроприлади, перетворювачі, кабельна продукція, апаратура радіоелектронна, офісна техніка тощо.

Дія ТР не поширюється на таке електрообладнання:

— електрообладнання, призначене для експлуатації у вибухонебезпечному середовищі;

— електрообладнання рентгенологічного та медичного призначення;

— електричні частини до вантажних та пасажирських ліфтів;

— лічильники електроенергії;

— контролери електричних огорож;

— спеціалізоване електрообладнання, призначене для суден, літаків та залізниць;

— штепсельні вилки та розетки для побутового використання.

Крім того, ТР не стосується радіо- та електричних завад.

В цілому, ТР охоплює споживчу продукцію та промислове обладнання, які призначені для роботи у зазначених межах напруги, зокрема електричні прилади, освітлювальне обладнання та їхні прилади регулювання, прилади пуску та керування приводів, з’єднувачі, шнури та кабелі, електричну проводку, електричне монтажне обладнання тощо.

Оцінка відповідності обладнання вимогам ТР здійснюється із застосуванням процедур оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. № 1585.

Передбачено застосування наступних процедур оцінки відповідності.

Оцінка відповідності обладнання у разі, коли продукція вводиться в обіг виробником або його уповноваженим представником — резидентом України

У разі, коли введення продукції в обіг здійснює виробник, або уповноважений ним представник, оцінка відповідності здійснюється з використанням модуля А (внутрішній контроль виробництва).

За процедурою внутрішнього контролю виробництва декларант перед уведенням електрообладнання в обіг повинен:

— підготувати технічну документацію, яка дозволяє оцінити відповідність електричного обладнання вимогам ТР;

— скласти декларацію про відповідність електрообладнання вимогам ТР;

— здійснити маркування електричного обладнання національним знаком відповідності.

Після завершення процедур оцінки відповідності виробник або уповноважена ним особа, після позитивних результатів контролю продукції повинен нанести національний знак відповідності на кожний виріб, пакування, в інструкції з експлуатації або гарантійному свідоцтві згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1599 “Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності”, скласти декларацію про відповідність, а також підготувати технічну документацію, яка засвідчує відповідність продукції вимогам ТР та проведення їх оцінки перед уведенням в обіг. Призначенням декларації є гарантування відповідності ідентифікованої продукції кожного найменування встановленим вимогам, на які є посилання у декларації, а також чітке зазначення відповідальних за цю відповідність і декларацію.

Виробник, або його уповноважений представник, або постачальник зобов’язані вжити всіх необхідних заходів для гарантування введення обладнання в обіг відповідно до технічної документації та вимог ТР.

Оцінка відповідності апаратури у разі, коли продукція вводиться в обіг окремою особою (постачальником)

Особливості оцінки відповідності у цьому випадку полягають у тому, що продукцію в обіг вводить особа, яка не є виробником або уповноваженою ним особою і тому, як правило, не має необхідної технічної документації і результатів випробувань і, таким чином, не може надати підтвердження відповідності зазначеної продукції вимогам ТР.

В цьому випадку проводиться сертифікація окремої партії продукції.

Особа, яка вводить продукцію в обіг, звертається в орган із заявкою на проведення сертифікації.

Разом із заявкою заявник надає:

— зразки маркування продукції;

— документ, що підтверджує розмір партії та дату виготовлення продукції;

— інші документи, що стосуються продукції, і видані центральними органами виконавчої влади згідно з їх повноваженнями (наприклад, висновок державної санітарно – епідеміологічної експертизи);

— сертифікат походження продукції;

— контракт (договір) на постачання;

— товаро-супровідні документи.

В обов’язковому порядку додаються усі експлуатаційні документи (інструкції щодо використання, етикетки, написи на упаковці, паспорт і таке інше), які мають бути виконані державною мовою відповідно до вимог «Закону про мови в Україні».

В загальному випадку орган:

— приймає рішення за заявкою;

— здійснює відбір та ідентифікацію зразків;

— проводить випробування відібраних зразків;

— здійснює аналізування отриманих результатів робіт з сертифікації та видає сертифікат відповідності з терміном дії до 1 року, або оформлює відмову у видачі сертифіката у разі визначення невідповідності продукції встановленим вимогам.

На підставі позитивних результатів проведених випробувань орган видає особі, що вводить продукцію в обіг, сертифікати відповідності на заявлену партію продукції.

Після отримання сертифікатів відповідності особа, яка вводить продукцію в обіг, перед їх уведенням, проставляє на кожному виробі з партії національний знак відповідності та ідентифікаційний номер органу.

Корисні посилання:

«Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання» (Постанова Кабінету міністрів України від 29.10.2009 р. № 1149)