«Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання» (Постанова Кабінету міністрів України від 09.06.2011 р. № 738) 

«Про затвердження Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання» (Наказ Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 р. № 521)

Закон України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів»

«Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні» (Постанова КМУ № 466 від 14.05.2008 р.)

«Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні» (Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики №28 від 01.02.2005 р.)

«Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу» (Постанова КМУ № 137 від 30.01.2012 р.)

Закон України «Про захист прав споживачів»