Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнестандарт» є підприємницьким господарським товариством, що створене відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інших нормативно-правових актів.

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ

На базі ТОВ «Рівнестандарт» функціонує орган з сертифікації призначений та уповноважений на проведення робіт із сертифікації продукції та послуг в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО відповідно до затвердженої номенклатури. Проведення робіт здійснюється на підставі Наказу Мінекономрозвитку України про призначення і уповноваження №928 від 04.08.2014 р., номер уповноваженого органу UA.PN.193 з безстроковим терміном чинності, а також акредитований Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність згідно міжнародного стандарту ISO/IEC 17065:2012 (атестат акредитації №1О271, чинний до 30.06.2019 року).

Наказом Міністерства інфраструктури України від 06.09.2016р. за №306 Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнестандарт» призначено органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, їх частин та обладнання відповідно до «Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 р. за № 521 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.09.2012р. за №1586/21898.

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

На базі ТОВ «Рівнестандарт» діє випробувальна лабораторія акредитована Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність згідно міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (Атестат акредитації № 2Н1277, чинний до 12.11.2019 року). Випробувальна лабораторія проводить сертифікаційні випробування колісних транспортних засобів категорій M, N, O та сільськогосподарської техніки, а також здійснює перевірку технічного стану транспортних засобів.

5_Низправ